.
Lịch KG tháng 02/2014
Lịch KG tháng 02/2014
Lịch KG tháng 02/2014


Lịch khai giảng tháng 02/2014. Trung tâm nghệ thuật Mr Thuong


Lịch khai giảng tại cơ sở 185 Chùa Láng

 

Lớp TNCB 11h30-12h30 Thứ 4,6 KG thứ 4 ngày 12/02/2014
Lớp TNCB 17h30-18h30 Thứ 2,4,6 KG thứ 6 ngày 14/02/2014
Lớp TNCB 16h00-18h00 Thứ 7 KG thứ 7 ngày 15/02/2014
Lớp Chữa Ngọng, Sửa giọng địa phương 15h30-17h30 Chủ nhật KG ngày 16/02/2014
Lớp TNCB2  14h00-16h00 thứ CN KG CN ngày 16/02/2014
Lớp TNCB 12h30-13h30 Thứ 3,5 KG thứ 3 ngày 18/01/2014
Lớp TNCB 18h30-19h30 Thứ 4,6 KG thứ 4 ngày 19/02/2014
Lớp TNCB 17h30-18h30 Thứ 3,5 KG thứ 5 ngày 20/02/2014
Lớp TNCB 12h30-13h30 Thứ 2,4,6 KG thứ 6 ngày 21/02/2014
Lớp TNCB 16h00-18h00 Thứ 7 KG thứ 7 ngày 22/02/2014
Lớp TNCB 15h00-17h00 Thứ Chủ Nhật KG CN ngày 23/02/2014
Lớp TNCB 12h30-13h30 Thứ 2,4,6 KG thứ 4 ngày 26/01/2014

Lịch khai giảng tại cơ sở 1A ngõ Tràng An (68 Phố Huế)

Lớp TNCB: 18h30-19h30 Thứ 3,5 KG thứ 3 ngày 11/02/2014
Lớp TNCB: 17h30 – 18h30 Thứ 2,4 KG thứ 4 ngày 12/02/2014 
Lớp TNCB: 12h30 - 13h30 Thứ 3,5 KG thứ 5 ngày 13/02/2014
Lớp TNCB2   11h30 - 12h30 Thứ 3,5 KG thứ 5 ngày 13/02/2014 
Lớp TNCB: 15h00 –17h00 Chủ nhật KG thứ CN ngày 16/02/2014 
Lớp TNCB2:   18h30-19h30 Thứ 2,4 KG thứ 2 ngày 17/02/2014
Lớp TNCB: 18h30 - 19h30 Thứ 2,4 KG thứ 4 ngày 19/01/2014
Lớp TNCB2:   12h30-13h30 Thứ 4,6 KG thứ 4 ngày 19/02/2014
Lớp TNCB: 13h00 –15h00 Chủ Nhật KG thứ CN ngày 23/02/2014
Lớp TNCB2:   12h30-13h30 Thứ 4,6 KG thứ 4 ngày 19/02/2014
Lớp TNCB: 11h30-12h30 Thứ 3,5 KG thứ 5 ngày 20/02/2014
Lớp TNCB: 14h00-16h00 thứ7 KG thứ 7 ngày 22/002/2014

Mọi chi tiết liên hệ: 

TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT MR THƯƠNG  
Đc 1: 160 Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
(0936.399930)
Đc 2: 185 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội; (0936.399940)
ĐT:  043.9430070 - 0983.527.685;Bookmark and Share
comments powered by Disqus
BÀI VIẾT LIÊN QUANLIÊN HỆ
Phòng đào tạo
ĐT: (04) 39430070 - 0167925 6666
Mr Thương - 185 Chùa Láng
ĐT: (04) 37757365 - 0936.399.940
Mr Thương - 4 Yecxanh, HBT
ĐT: (04) 39430070 - 0936 399930
Tổ chức sự kiện, cung cấp MC, ca sĩ
ĐT: 0983 527685
Dạy theo yêu cầu, tại nhà, cơ quan...
ĐT: 0919 667129
Google MAP

FACEBOOK
VIDEO
HÌNH ẢNH
Tự tin thể hiện
Thực hành Hát Karaoke hoặc hát LIVE
Học kĩ thuật tại lớp
Hát hết mình
Hát bằng trái tim
Hạnh phúc thoáng qua
QUẢNG CÁO